HRVATSKIENGLISH

Tečajna lista

Tečajnu listu nije moguće preuzeti

Faq

Poštovani klijenti

U slijedećem tekstu da bi Vam olakšali kupnju ili prodaju nekretnina,odgovorili smo samo na neka pitanja koja su nam najčešće postavljena.

1.    Tko može kupiti nekretninu u Republici Hrvatskoj?
Ne postoje niti sankcije niti zakonske zapreke za kupnju nekretnine u Republici Hrvatskoj,osim što je za upis u zemljišnu knjigu uz kupoprodajni ugovor potrebno priložiti i dokaz hrvatskog državljanstva.

2.    Mogu li strani državljani kupiti nekretninu u Republici Hrvatskoj?
Da. Nakon ishodovanja OIB-a  (osobni indentifikacijski broj) i Uvjerenja od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša  da je kupljena nekretnina u građevnoj zoni.

3.    Tko sve može prodati nekretninu u Republici Hrvatskoj?
Svaki vlasnik koji je svoju nekretninu upisao u zemljišnu knjigu i može svoje vlasništvo prenijeti na Kupca.

4.    Koje su obveze Prodavatelja i Kupca?
Kupac je obvezan isplatiti Prodavatelju cjelokupnu kupoprodajnu cijenu, a Prodavatelj se obvezuje predati Kupcu u posjed i vlasništvo predmetnu nekretninu.

5.    Koliko iznosi kapara koju Kupac isplaćuje Prodavatelju?
Najčešće 10% od ukupno ugovorene kupoprodajne cijene, ali može i prema dogovoru.

6.    Gdje se ovjerava kupoprodajni ugovor?
U Republici Hrvatskoj potpis na kupoprodajnom ugovoru ovjerava samo Prodavatelj kod Javnog bilježnika, dok u inozemstvu ukoliko posjedujete hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu u hrvatskom diplomatskom predstavništvu ili kod notara, te je kasnije potrebito na istoj ovjeri zatražiti PEČAT APOSTILLE pri nadležnom sudu.

7.    Tko i u kojem iznosu se plaća porez na promet nekretnina?
Kupac, i to u iznosu od 5% (pet) posto od tržišne vrijednosti nekretnine.

8.    Koliko traje rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretnina?
Kupac se obvezuje u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora prijaviti poreznu obvezu nadležnoj poreznoj upravi gdje je  predmetna nekretnina kupljena, te u roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostave rješenja o plaćanju poreza  istu poreznu obvezu i platiti.

9.    Može li Kupac zatražiti upis prava vlasništva i prije podmirenja porezne obveze?
Da.

10.    Kada i tko plaća porez na dodanu vrijednost prilikom kupnje novosagrađene nekretnine?
Obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom kupnje novosagrađene nekretnine je Prodavatelj.Kupac se obvezuje platiti porez (5%) na vrijednost zemljišta ispod i oko zgrade i komunalnu naknadu.

11.    Da li ugovorne strane podliježu još nekim porezima?
Ukoliko Prodavatelj otuđuje nekretninu prije isteka roka od tri godine od dana njezine nabave, podliježe plaćanju poreza na dohodak.

12.    Koliko iznosi agencijska provizija?
Ugovorna strana koja zatraži posredovanje agencije za promet nekretnina, o ona iznosi 3% (tri) posto od ugovorene kupoprodajne cijene.

Ukoliko Vaš interes nije obuhvaćen ili Vam je potreban bilo kakav savjet prilikom kupoprodaje nekretnine,
slobodno nas kontaktirajte putem e-mail-a ili direktno na tel. 051 52 04  75.

Tel: +385 51 520 475  |  Fax: +385 51 520 475  |  Mob: +385 91 215 5844

© TIM-AMD 51500 KRK, Plavnička 17